Miło nam poinformować, że Pan Minister Michał Cieślak - członek Rady Ministrów udzielił patronatu honorowego dla IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Pan Minister weźmie również udział w majowym wydarzeniu.

Uprzejmie dziękujemy i liczymy na to, że dzięki udzielonemu patronatowi Kongres stanie się przestrzenią ważnej debaty pomiędzy przedstawicielami rządu i JST na temat najważniejszych problemów polskiego samorządu terytorialnego.

Więcej informacji