Tzw. „specustawa ukraińska” doczekała się kolejnej nowelizacji, mającej znaczący wpływ na realizację przez samorządy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej zadań w zakresie udzielania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany prawa oraz usystematyzujemy sposób prowadzenia postępowań, a także udzielania pomocy społecznej i przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń.

Szkolenie odbędzie się 5 września a szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: