Poznaliśmy termin IV edycji największego i najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników. 

Podczas Kongresu poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych. rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych. Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem - odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Spotkanie ekspertów i samych skarbników będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu najnowszych regulacji. Kongres jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazją do podzielenia się dobrymi praktykami.

Kongres Skarbników to wydarzenie, w ramach którego spotykają się przedstawiciele zarówno władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależni eksperci. W zeszłym roku na Kongresie gościliśmy Pana Michała Cieślaka Ministra ds. Samorządu w KPRM, przedstawicieli Ministerstwa Finansów na czele z Wiceministrem Finansów Sebastianem Skuzą, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezesów i przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych. W tym roku nasze zaproszenia również kierujemy do przedstawicieli rządu i organów centralnych. Z pewnością nie zabraknie również przedstawicieli związków samorządowych: Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP – Polskie Regiony, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kongres Skarbników to jedyne takie wydarzenie, w którym wszystkie te środowiska mogą wymienić opinie.

W ostatniej edycji wydarzenia, w której wzięło udział wzięło blisko 500 osób, przede wszystkim Skarbników JST, skupiliśmy się głównie na sytuacji „pokowidowej”. Szczegółowe podsumowanie Kongresu dostępne jest na naszej stronie internetowej pod podanym LINKIEM. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube, na którym można obejrzeć dwie debaty kongresowe: System korekcyjno-wyrównawczy dochodów JST – stan istniejący i postulowane zmiany oraz Stan finansów samorządowych – jaka jest prawda o budżetach samorządów w 2021 roku?

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Do zobaczenia w maju w Warszawie!

Więcej informacji:
www.kongresskarbnikow.pl