Czy wiesz jak przekształcić konflikt w pozytywną motywację do rozwijania relacji oraz zwiększania kompetencji zawodowych?

Mediacje, strategie rozstrzygania konfliktów to umiejętności, których można się nauczyć. Spory, konflikty w relacjach są nieuniknione, różnice pojawiają się wcześniej czy później w każdej grupie. Dodatkowo, kryzysy są niezbędne do rozwoju kompetencji społecznych każdego współpracownika w zespole. W każdym konflikcie tkwi zarówno siła rozwoju oraz siła destrukcji, ale co przeważy? Decyduje o tym sposób, w jaki dany spór zostanie rozstrzygnięty.

Zapraszamy na webinarium, które odbędzie się 7 listopada. W trakcie zajęć, które będą miały charakter warsztatowy, uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami rozwiązywania konfliktów oraz poznają efektywne sposoby komunikacji w emocjach. W rezultacie dużo łatwiej i wydajniej będą mogli realizować swoje cele, zadania stawiane przez zwierzchników.

Szczegółowy program warsztatów wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na naszej stronie: