W dzisiejszych czasach ruch kadrowy w placówkach oświatowych jest bardzo aktualny w związku z coraz mniej licznymi rocznikami uczniów.  
Jak postępować w przypadku zmniejszającej się liczy godzin dla nauczycieli, która jest związana z likwidacją szkoły lub placówki, jej przekształceniem lub zmianami dotyczącymi organizacji?

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu, które skupi się na omówieniu procedur dotyczących zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli.
Podczas szkolenia zostaną:
- przedstawione kryteria doboru zwolnień nauczycieli,
- omówione roszczenia pracowników, odprawy, należne urlopy wypoczynkowe lub ekwiwalenty oraz zasady uzgadniania decyzji ze związkami zawodowymi.
A uczestnicy będą mieli okazję:
- zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi polityki kadrowej,
- uzyskać odpowiedzi na pytania związane z zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli, przeniesieniami służbowymi oraz rozwiązywaniem stosunków pracy na mocy porozumienia stron.
- nabyć umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania procesami kadrowymi w oświacie, włącznie z planowaniem zatrudnienia, analizą potrzeb kadrowych oraz oceną kompetencji pracowników.
- przygotować się do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ruchem kadrowym, takimi jak zarządzanie zmianami organizacyjnymi oraz nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych.

Ważnym punktem programu będzie zaprezentowanie dobrych praktyk oraz wybranych orzecznictw sądowych, ilustrujących przypadki wygrane przez dyrektorów w sądach pracy.

Szczegóły szkolenia dostępne na naszej stronie: