W ramach IX Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach (4-5 marca 2024 r.) odbędzie się "Wydarzenie Specjalne - Spotkanie Autorskie" z dr Cezarym Trutkowskim, Prezesem Zarządu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 


Cezary Trutkowski jest współautorem interdyscyplinarnej pracy "Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym", w której osiemnastu Autorów reprezentujących różne dziedziny wiedzy starało się możliwie rozszerzyć zakres debaty na temat samorządu terytorialnego. Wszystko po to, by wypracować propozycje zmian, które będą odpowiadały na wyzwania współczesności.

Dr Cezary Trutkowski to uznany ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego, który poprzez liczne publikacje i artykuły przyczynia się do dyskusji na temat zmian i wyzwań w samorządzie. W trakcie spotkania omówi kluczowe kwestie oraz konieczność zmian w obecnym systemie samorządowym.

Natomiast 5 marca panel „Specjalne Strefy Ekonomiczne jako trampolina do sukcesu regionu” moderować będzie Jan Król, członek Rady Fundatorów FRDL.

Więcej informacji