Kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Forów Sekretarzy odbyło się 25 listopada w formule on line.

W trakcie spotkania Marcin Smala – Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego podziękował Sekretarzom za liczny udział w VI Krajowym Kongresie Sekretarzy, podsumował z Katarzyną Marciniak – Mordel  - Menager Kongresu wyniki ewaluacji wydarzenia wskazując na te obszary, które spotkały się z bardzo pozytywną opinią i te które wymagają rozwoju w kolejnych przedsięwzięciach. Kongres był wyjątkowym wydarzeniem merytorycznym i logistycznym.

Przewodniczący Zarządu KRFS Andrzej Wojewódzki podziękował za organizację kongresu i zaprosił do prac nad przyszłorocznym wydarzeniem. Nadal należy rozmawiać o roli Sekretarza, kompetencjach i wyzwaniach stojących przed samorządem. Zarząd wyraził potrzebę omawiania w trakcie Kongresu tematów bieżących i tych, które związane są z zarzadzaniem publiczną instytucją samorządową.

Duża część spotkania została poświęcona kwestii wskazania najbardziej dogodnego terminu na realizację VII Krajowego Kongresu Sekretarzy. Ze względu na kalendarz wyborczy i wiele wydarzeń dla samorządu wybór terminu musi zostać poprzedzony konsultacjami w Forach Sekretarzy. Do tego tematu Zarząd FRDL i KRFS powróci jeszcze w grudniu.

W spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz Frugalski Sekretarz Miasta Sosnowiec – przedstawiciel KRFS ds. współpracy międzynarodowej. Pan Sekretarz przekazał informacje z odbytego w Pradze szczytu ICMA Europe 15 i 16 listopada 2022 r. Podzielił się wnioskami z zaprezentowanych międzynarodowych prezentacji i zapraszał do nawiązywania kontaktów międzynarodowych wszystkich Sekretarzy. Przypominamy w tym miejscu, że 20 października 2019 w Nashville, TN, USA zostało podpisane porozumienie dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Radą Forów Sekretarzy JST (KRFS) działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) a International City Management Association (ICMA). Szczegóły dostępne tutaj: https://frdl.org.pl/aktualnosci/umowa-stowarzyszeniowa-pomiedzy-international-city-country-management

Na koniec omówiono najważniejsze działania, jakie Krajowa Rada Forów Sekretarzy planuje w najbliższych miesiącach: spotkanie stacjonarne – posiedzenie Zarządu KRFS, spotkania z Ministrami, pogłębienie współpracy pomiędzy Forami Sekretarzy a KRFS i współpraca z ekspertami.

Więcej informacji o pracach Krajowej Rady