Chcemy w tym dniu podziękować Organizacjom Pozarządowym za ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa.

Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych i jest doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością NGO-sów.
Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku.

Zapraszamy wszystkich pracowników NGO do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń przygotowaną specjalnie pod organizacje pozarządowe. Szczególnie polecamy poniższe tematy:

6 marca "Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

15 marca "Konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie konkursowe?"

21-22 marca "Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi"

17 kwietnia "Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem stypendiów i nagród sportowych"

Pełna oferta szkoleń z danej tematyki dostępna na naszej stronie: