19 maja odbyło się kolejne Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

Podczas spotkania omówiliśmy 2 główne tematy:

  • Fundusz Dostępności-aspekty praktyczne.
  • Dostępność, przymus czy potrzeba- jak skutecznie rozmawiać i przekonywać do zmian w zakresie postrzegania dostępności w JSFP? Koordynator jako rzecznik dostępności w jednostce.

Uczestnicy Forum mogą nabyć umiejętności przydatne w codziennej pracy Koordynatora, związane ze skutecznym komunikowaniem potrzeb dotyczących zapewniania dostępności przez jednostkę, wzmocnieniem kompetencji z zakresu negocjacji czy dialogu, wspierającym rozmowy o/i na rzecz dostępności w jednostce oraz zdobywają wiedzę w zakresie możliwości aplikowania o środki z Funduszu Dostępności.

Część pierwszą spotkania zorganizowaliśmy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o spotkaniach Forum