Z dniem 1 września 2023 r. rozpocznie się nowy rok szkolny. Przygotuj się z nami do prowadzenia postępowania oraz opisu przedmiotu zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy przygotowanie się do postępowania, zasady opisu przedmiotu zamówienia, dobór kryteriów oceny ofert, projekt umowy oraz wskaźniki waloryzacji. Przedstawimy przykładowe rozwiązania, możliwe do wykorzystania przez uczestników szkolenia. Udzielimy wskazówek w zakresie przygotowania umowy, która ujmowałaby możliwość zmiany cen składników mających wpływ na realizację zamówienia (w tym cen paliwa) w perspektywie kilkunastu miesięcy.

Szkolenie odbędzie się 12 lipca a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: