Przed nami najważniejsze wydarzenie dla Skarbników JST! Startujemy już 10 maja w Warszawie.

CO W PROGAMIE?

 • System finansowania samorządu
 • Lokaty terminowe i długoterminowe
 • Rachunki bankowe w ewidencji i sprawozdawczości
 • Status Skarbnika - jego rola i odpowiedzialność
 • Podatek od nieruchomości
 • Poszukiwanie nowych źródeł i obszarów dochodów
 • Audyt w JST
 • Wydatki bieżące w samorządzie
 • Ewidencja księgowa w nowej perspektywie UE
 • System elektronicznych faktur (KSeF)
 • Relacje ze spółkami komunalnymi
 • Nowe regulacje w ochronie zdrowia
 • System Zarządzania Budżetami JST BESTi@
 • Bieżące problemy zarządzania samorządem
 • System finansowania edukacji
 • Problemy z majątkiem trwałym
 • Zmiany w ezgekucji
 • Opodatkowanie VAT w świetle orzeczenia TSUE
 • Rola Regionalnych Izb Obrachunkowych w pracy Skarbnika
 • Dobre praktyki

Więcej informacji: www.kongresskarnikow.pl