Za nami kolejne spotkanie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST. Dyskusja toczyła się wokół kilku ważnych wątków, poprzedziło ją jednak istotne, z punktu widzenia współpracy obu Krajowych Rad Forów, spotkanie.

W pierwszych minutach dzisiejszych obrad uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST Małgorzata Kern. Korzystając z pierwszego spotkania z członkami zarządu Rady Sekretarzy przekazała życzenia powitalne dla wszystkich członków, zarówno tych obecnych na dzisiejszych obradach, jak i tych, których zatrzymały ważne sprawy społeczności lokalnych. Prezes Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników zapewniła także o pełnym poparciu dla dwóch stanowisk przygotowanych przez sekretarzy w sprawach wynagradzania pracowników jst, zatrudnianych na podstawie wyboru, oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim. Opuszczając spotkanie Pani Małgorzata życzyła powodzenia w działaniu i owocnych obrad członkom zarządu.

Następnie przewodniczący Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasta Lublin) reprezentujący Forum Sekretarzy województwa lubelskiego zaprezentował proponowany porządek obrad i sprawnie przystąpił do jego realizacji. Obecni na zebraniu II Wiceprzewodniczący Grzegorz Frugalski (Sekretarz Miasta Sosnowiec) oraz Magdalena Majkowska (Sekretarz Miasta Wieluń) dyskutowali nad wieloma sprawami i pomysłami, które sprawnie i dokładnie omówiono.

Jednym z głównych tematów było planowane spotkanie Zarządu Rady Forów Sekretarzy z Ministrem Michał Cieślak, członkiem Rady Ministrów. Reprezentanci środowiska sekretarzy, zrzeszonego przy forach organizowanych przez FRDL, przedyskutowali listę merytorycznych tematów, które warto poruszyć przy okazji takiego spotkania.

Na zakończenie zebrania przewodniczący życzył wszystkim wiele zdrowia i owocnej pracy w swoich jednostkach.