VII edycja Krajowego Kongresu Sekretarzy, najważniejszego wydarzenia skierowanego do Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, odbędzie się 6 i 7 września 2023 r. w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie, pod hasłem Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów, stanowić będzie inspirującą platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania w administracji publicznej.


Jednymi z kluczowych tematów tegorocznego Kongresu Sekretarzy będą zarządzanie, wizerunek i przywództwo w instytucjach publicznych. W ramach programu wydarzenia skupimy się na roli skutecznego zarządzania i budowania pozycji lidera.

Zarządzanie, wizerunek, przywództwo


Dyskusja poświęcona amerykańskim doświadczeniom w zarządzaniu samorządem terytorialnym ma przybliżyć najlepsze praktyki zarządzania okiem polskich samorządowców, którzy w ramach wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z działalnością samorządu amerykańskiego. Marian Buras, Burmistrz Gminy Morawica; Marcin Marzec, Burmistrz Gminy Sandomierz; Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Hubert Dziadczykowski, Sekretarz Gminy Opatów będą gośćmi dyskusji. Wskazaniu najlepszych praktyk zarządzania w administracji amerykańskiej będzie też poświęcone wystąpienie prof. dr hab. Henryk Mruka, pracownika naukowego w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, eksperta w zakresie zarządzania, marketingu i przywództwa pt. Przywództwo. Jak być skutecznym i użytecznym. Wystąpienie prof. Mruka będzie inspiracją do dalszego rozwoju osobistego i świadomego przywództwa w instytucjach publicznych.

Ważne tematy dla samorządowców


Kolejna dyskusja poruszy ważny dla pracodawców samorządowych temat Wolontariatu pracowniczego i będzie służyła przede wszystkim propagowaniu i umożliwieniu społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST. W trakcie tej części wydarzenia omówione zostaną dobre praktyki pracodawców – nie tylko samorządowych, w zakresie wolontariatu pracowniczego. W panelu wezmą udział: Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. i Prezes Fundacji ING Dzieciom, Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy oraz Jakub Mielczarek, Dyrektor Związku Województw RP.

Podczas kongresu organizatorzy chcą zainspirować przedstawicieli samorządu Metodyką Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej jako narzędziem sprawnego zarządzania w administracji publicznej. To będzie doskonała okazja by Andrzej Pajor ekspert z zakresu Metodyki PM2, omówił to narzędzie, jako sposób na skuteczne zarządzanie projektami poprzez precyzyjne określenie celów, harmonogramów i zasobów, a także przez monitorowanie ich postępów.

Kongres Sekretarzy to inicjatywa, która od lat stanowi wyjątkowe wydarzenie dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego. To platforma służąca do wymiany wiedzy, inspiracji i doświadczeń oraz do budowania silnych relacji między profesjonalistami w ramach różnych dziedzin. Wydarzenie to od wielu lat umożliwia Sekretarzom JST rozwijanie swoich kompetencji. 

Zapraszamy HR i biznes do współpracy


Dodatkowo, warto podkreślić, że wystąpienia dotyczące wizerunku i przywództwa mają istotne znaczenie również dla mediów związanych z obszarem HR (kadr) oraz biznesu. Obecnie, w świecie administracji samorządowej rozwój przywództwa, nowe style zarządzania oraz umiejętności biznesowe stają się coraz bardziej istotne. Dlatego też Kongres Sekretarzy zapewnia unikalną okazję do spotkania profesjonalistów z różnych sektorów i wymiany wiedzy na temat najlepszych praktyk zarządzania, które mogą być z powodzeniem stosowane również w pracy w administracji samorządowej.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, skuteczne przywództwo i zdolność do adaptacji w dynamicznym środowisku są kluczowymi czynnikami dla efektywnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wystąpienia na ten temat to wartościowa wiedza, inspirująca zarówno przedstawicieli administracji samorządowej, jak i przedstawicieli mediów HR-owych i biznesowych do wprowadzania pozytywnych zmian i tworzenia efektywnych zespołów pracy, również w samorządzie terytorialnym.

Będzie to wyjątkowa okazja do zdobycia cennych informacji, nawiązania wartościowych kontaktów i dzielenia się wiedzą w zakresie efektywnego zarządzania, przywództwa oraz innowacyjnych praktyk w administracji samorządowej.

Więcej o organizatorze i wydarzeniu: Kongres Sekretarzy organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspólnie z Krajową Radą Forów Sekretarzy JST. To prestiżowe wydarzenie organizowane corocznie dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Celem Kongresu jest stworzenie platformy dla profesjonalistów z administracji samorządowej, gdzie mogą oni dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz nawiązywać wartościowe relacje z innymi ekspertami. Kongres Sekretarzy odgrywa istotną rolę w rozwoju sektora publicznego, wspierając rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych wśród pracowników samorządowych.

Strona wydarzenia