Ważnym elementem efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przemyślane i prawidłowo realizowane zlecanie im zadań publicznych.

Zapraszamy na szkolenie, które pomoże, zarówno doświadczonym pracownikom jak i osobom rozpoczynającym pracę w uporządkowaniu wiedzy potrzebnej przy planowaniu i organizacji otwartych konkursów ofert oraz zlecanym w trybie małych grantów. Dostarczy również praktycznej wiedzy nt. prawidłowego rozliczania zadań i czynności jakie zlecający powinien podejmować, zarówno w odniesieniu do typowych jak i niestandardowych, trudnych sytuacji.

Szkolenie odbędzie się 20 lipca a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: