VIII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, która odbyła się w dniach 23-24 września 2019 r. poświęcona była wyjątkowym wydarzeniom oraz ich roli w naszej współczesnej rzeczywistości: 15 linii tematycznych / 55 paneli dyskusyjnych, z których siedem w liniach Regionalne partnerstwa, Demokracja lokalna, Nauka i edukacja, Przestrzeń inspiracji i dialogu oraz Otwarta Europa tworzyła lub współtworzyła FRDL. https://www.kongres.lublin.eu/

Rok 2019 jest dla Lublina rokiem szczególnym – w dniu 1 lipca mija 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Tegoroczna wyjątkowa edycja przypada w roku 10-lecia Partnerstwa Wschodniego, 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecia członkostwa w NATO i 30-lecia przemian demokratycznych w regionie Europy Środkowej. Jest to doskonały punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, jej tożsamości, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, oraz o potrzebie głębszej integracji i współpracy. Istotnym elementem dyskusji były także panele poświęcone stosunkom gospodarczym - LUB-INVEST, regionalnym partnerstwom, współpracy transnarodowej i regionalnej. Na tegorocznym Kongresie, który odbył się w Lublinie w dniach 23-24 września 2019 r. nie zabrakło również ważnych zagadnień związanych z dziedzictwem i pojednaniem, demokracją lokalną oraz nauką i edukacją, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ponadto niezwykle ciekawymi były panele poświęcone turystyce, kulturze, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości.

FRDL była odpowiedzialna za realizację paneli: "Proces decentralizacji w Ukrainie - stan obecny, wsparcie międzynarodowe, perspektywy na przyszłość, inspiracja dla innych krajów Partnerstwa Wschodniego" w linii Demokracja lokalna, "U wioseł i za sterem - kobiety w polskiej polityce zagranicznej" w linii Partnerstwa regionalne, "Rola znaczenie mediów lokalnych dla wzmocnienia procesów demokratyzacji" w linii Otwarta Europa, Edukacja włączająca a wielokulturowość - wyzwania dla systemów edukacji krajów EŚW" w linii Nauka i edukacja.

Wydarzenie towarzyszące w ramach VIII KIEWu "Europejska Polityka Wschodnia - mit czy konieczność?" z cyklu Progresywna Polityka Wschodnia odbyło się 24 września 2019 r. w linii Przestrzeń inspiracji i dialogu.

Przedmiotem dyskusji była refleksja nad obecnym kształtem europejskiej polityki sąsiedztwa, wyzwaniami jakie ona niesie również spowodowanych wewnętrznymi problemami Europy oraz jakiej przyszłości możemy się spodziewać w działaniach Unii Europejskiej na terenie Europy Wschodniej.

W dyskusji dla ponad 100 uczestników Kongresu udział wzięli: dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - PISM; Dovile Sukyte, Rytų Europos studijų centras / Eastern Europe Studies Centre; Inga Naslund, Olof Palme International Center; dr Reinhard Krumm, FES Mittel- und Osteuropa. Moderatorka: dr Iwona Reichardt, New Eastern Europe.

Organizatorzy/partnerzy: New Eastern Europe, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego “Amicus Europea”, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Bardzo dziękujemy w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wszystkim partnerom oraz prelegentom z Austrii, Białorusi, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy oraz Polski. 

Natalia Gmurkowska
Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej