Przedstawicielka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Lublinie wzięła udział w on-line konferencję z cyklu Seminariów Adenauera pt. „Jaka przyszłość Europy? Wnioski organizacji pozarządowych woj. lubelskiego”, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2021 roku w Lubelskim Centrum Kongresowym.

? Celem realizowanego przedsięwzięcia były prognozy dotyczące przyszłości Europy z perspektywy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego, a także ocena działań Unii Europejskiej według priorytetów zdefiniowanych w 2019 r.

? Konferencja była organizowana przez dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL i ekspertkę Team Europe, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych - ERIA, Konrad Adenauer Stiftung in Polen, Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, EUROPE DIRECT Lublin, a także Team Europe przy Przedstawicielstwie KE w Polsce.

? W wydarzeniu udział wzięli następujący prelegenci:

  • Natalia Gmurkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie
  • dr Tomasz Sieniow, Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa
  • Paweł Prokop, Fundator i Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich
  • Aleksandra Kulik, Prezeska Fundacji Sempre a Frente
  • Paulina Haratym-Niścior, EUROPE DIRECT Lublin
  • Magdalena Kusik-Balicka, Wiceprezeska Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA

Konferencję prowadzili dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, ekspertka Team Europe oraz Piotr Maciej Kaczyński, ekspert Team Europe.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Przyszłość Europy, stanowiącym wnioski z warsztatów z udziałem organizacji pozarządowych w woj. lubelskim oraz debaty z cyklu „Seminaria Adenauera”. Opracowanie: Piotr Maciej Kaczyński, Beata Piskorska

Linki również na stronie: Futureu.europa.eu

Młodzi: https://futureu.europa.eu/.../Education/f/36/proposals/32442
Wartości: https://futureu.europa.eu/.../Values.../f/12/proposals/32441
Migracje: https://futureu.europa.eu/.../Migration/f/34/proposals/32407