Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie w gronie Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. 

?Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

? Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

W dniu 28 kwietnia 2022r. do Partnersta pzystąpiły także: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego, Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy.praz SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna.

Więcej informacji: https://liderzydostepnosci.pl/

Dla naszego ośrodka FRDL jest to uzupełnieniem prowadzonych działań, wśród których Forum Koordynatorów ds. dostępności JSFP o formacie ogólnokrajowym https://frdl.lublin.pl/fora/forum-koordynatorow-ds-dostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/spotkania-forum-2/najblizsze-spotkania-forum-3 oraz ralizowany dla 22 jst woj. lubeslkiego projekt "Wdrażanie idei dostępności w jednostkach administracji publicznej województwa lubelskiego".