W dn. 24 maja 2022 r. odbyła się debata pt. „Organizacje pozarządowe solidarne z Ukrainą – wymiar krajowy i europejski” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w trakcie której Natalia Gmurkowska / Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie poprowadziła debatę "Wsparcie dla organizacji społecznych pomagających uchodźcom z Ukrainy".

Po spotkaniu organizacje pozarządowe woj. lubelskiego przekazały swoje opinie i propozycje systemowej pomocy dla Ukrainy Krzysztofowi Balonowi, członkowi prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli, który na początku spotkania wystąpił z przemówieniem nt. "Wsparcie dla Ukrainy z poziomu europejskiego – rola Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) – pomoc dla uchodźców, przygotowanie do członkostwa w Unii Europejskiej".

W trakcie spotkania swoje najlepsze doświadczenia w niesieniu pomocy Ukrainie przedstawili także Marcin Rechulicz, Prezes Stowarzyszenie "Czajnia" oraz Marcin Pastuszak, Zastępca Wójta Gmina Jabłonna - lubelskie/ Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych SWIS Niedrzwica Duża.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Gościem debaty była Iryna Ivanochko, kierownik Миколаївський жіночий клуб, która podziekowała wszystkim zaangażowanymw pomoc Ukrainie, a także podpisała porozumienie o współpracy z Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, reprezentowane przez Ewa Rębecka, prezeskę stowarzyszenia.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

#EuropejskiKomitetEkonomicznoSpołeczny #Ukraine #Ukraina