Znamy już wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019.

Rezultaty tegorocznego Rankingu uroczyście ogłoszone zostały 5 grudnia 2019 r. w trakcie pierwszego dnia Forum Sekretarzy, które zorganizowane zostało przez FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Janowie Lubelskim.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom Rankingu!

I miejsce: Gmina Głusk,
II miejsce: Gmina Puchaczów,
III miejsce: Gmina Jastków.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów oraz sekretarzy gmin, miast i powiatów z woj. lubelskiego i podkarpackiego, którzy po żywej dyskusji między wyróżnionymi oraz uczestnikami Forów Sekretarzy mogli wziąć udział w dyskusji dot. Skarg, wniosków, petycji, interpelacji i zapytań– zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego, którą poprowadził Włodzimierz Zając.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2019 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patronaty medialne: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Zamojski, Tygodnik Wspólnota.

Ideą Rankingu Gmin Lubelszczyzny jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za lata 2016-2018, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018), średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018), średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016-2018), wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r., średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018), wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r., liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2018 r., udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r., udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2018 r., średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2016-2018), średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2016-2018), odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2018 r.

Wyniki Rankingu 2019

1

Gmina Głusk

70,5

2

Gmina Puchaczów

60,6

3

Gmina Jastków

57,5

4

Gmina Konopnica

57,3

5

Tomaszów Lubelski (gmina miejska)

56,2

6

Radzyń Podlaski (gmina miejska)

55,6

7

Gmina Biszcza

55,3

8

Gmina Niemce

54,8

9

Gmina Aleksandrów

53,9

10

Gmina Zamość (gmina wiejska)

53,8

11

Gmina Wólka

53,4

12

Gmina Łukowa

53,2

13

Gmina Biała Podlaska (gmina wiejska)

53,1

14

Biłgoraj (gmina miejska)

52,9

15

Gmina Łęczna

52,8

16

Gmina Garbów

52,7

17

Gmina Niedrzwica Duża

52,6

18

Gmina Łuków

51,6

19

19

Gmina Mełgiew

Gmina Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska)

51,4

20

Gmina Lubartów

51,2