Raport roczny 2009

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 62

ROK PUBLIKACJI: 2010

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Rok 2009 był rokiem jubileuszy. Dwadzieścia lat minęło od wielkiego przełomu, jaki się dokonał w Polsce i który zmienił jej losy. Obchodziliśmy rocznicę Okrągłego Stołu, wyborów parlamentarnych, powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wśród tych wydarzeń, również i my świętowaliśmy dwudziestolecie utworzenia Fundacji. 18 września 1989 roku w gabinecie Andrzeja Stelmachowskiego, ówczesnego marszałka Senatu, grupa parlamentarzystów – Andrzej Celiński, Walerian Pańko, Aleksander Paszyński, Jerzy Regulski i Jerzy Stępień - podpisała akt powołania Fundacji, jako społecznego partnera dla parlamentu i rządu w procesie odbudowy i rozwoju samorządności i demokracji lokalnej.