• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe w praktyce. Zdolność kredytowa JST w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027 - Lubelskie Forum Skarbników

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 15 maja.
Forumowicze w ramach opłaty czerwcowej

Ważne informacje o sesji szkoleniowo-edukacyjnej

Szanowni Państwo, 
w czerwcu zapraszamy do udziału w rozszerzonej sesji szkoleniowo-konsultacyjnej Forum Skarbników Województwa Lubelskiego 

TEMAT 1:  Środki trwałe w praktyce
TEMAT 2:  Zdolność kredytowa JST w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027 - Mariusz Gołaszewski, AESCO Group

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Skarbników oraz udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. 

zwiń
rozwiń
Program

Środki trwałe w praktyce 

• Środki trwałe w JST i jej jednostkach podległych funkcjonuje w wielu aspektach według nieco odmiennych zasad niż w zwykłych podmiotach gospodarczych. To majątek nas wszystkich i musi być traktowany szczególnie uważnie.
• Podczas spotkania przeanalizujemy specyficzne zasady funkcjonowania majątku publicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary, gdzie najczęściej popełniane są błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK.

1. Majątek trwały a polityka rachunkowości i inne wewnętrzne procedury w jednostce.
2. Proces inwestycyjny w jednostce:

• sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów, VAT,
• obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT – terminy, zasady.
3. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
• wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, wartość godziwa,
• ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a remont,
• moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
• księgi inwentarzowe – istota, zasady prowadzenia.
4. Odpowiedzialność za majątek trwały po szczególnych pracowników.
5. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
6. Zasady likwidacji majątku – protokół LT – kiedy postawić w stan likwidacji, kiedy zdjąć ze stanu.
7. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
8. Inne sprawy. Podsumowanie.

Zdolność kredytowa JST w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027

Większość samorządów w Polsce korzysta z finansowania dłużnego. Rok 2024 to otwarcie dostępu do projektów i środków z kolejnej perspektywy UE na lata 2021-2027 i z KPO, w związku z tym rekordowo dużo samorządów będzie planowało zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych na finansowanie wkładów własnych. Jak sobie poradzić z koniecznością finansowania inwestycji kredytem w sytuacji niepewności dochodowej?  
Szkolenie dotyczyło będzie bezpiecznego zarządzania długiem JST w warunkach spadku nadwyżek operacyjnych w samorządach. Omówione zostaną sposoby na zarządzanie i kreowanie zdolności kredytowej oraz na bezpieczne zarządzanie długiem i WPF.


Korzyści: 
=> Zapoznanie uczestników z pojęciem zdolności kredytowej,
=> Zapoznanie uczestników ze sposobami na zwiększanie zdolności kredytowej,
=> Zapoznanie uczestników z metodologią oceny zdolności kredytowej samorządów w największych polskich bankach.

Program: 
1. Wprowadzenie: sposoby finansowania inwestycji w JST
2. Optymalizator A.E.S.C.O. – metoda na bezpieczny i optymalny wybór instrumentów finansowania
3. Finansowanie budżetowe: kredyt, obligacje komunalne, obligacje przychodowe
4. Finansowanie strukturyzowane: spółki komunalne / SPV
5. Zdolność kredytowa – omówienie głównych czynników ją kształtujących
6. Jak liczyć i kreować zdolność kredytową w kryzysowych czasach?
7. Jak banki patrzą na zdolność kredytową samorządów?
8. Problemy samorządów z zadłużeniem – co może je spowodować i jak ich uniknąć?
9. Pytania od uczestników

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, zastępcy skarbników, główni księgowi gmin, miast i powiatów woj. lubelskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Informacje o trenerce prowadzącej temat "Środki trwałe w praktyce": Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Mariusz Gołaszewski – Ekspert i praktyk rynku kapitałowego, twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST. W swoim ponad  15-letnim dorobku zawodowym zrealizował ponad 800 projektów pozyskiwania finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Doświadczony menadżer sektora finansów i bankowości. Współzałożyciel pierwszego w Polsce banku dla sektora publicznego. W swojej zawodowej karierze zarządzał Domem Maklerskim oraz nadzorował projekty pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez rynek kapitałowy, kredytowy i sekurytyzację. Autor książki „Wpływ kryzysu COVID-19 na finanse JST” oraz szeregu publikacji w periodykach związanych z finansami sektora publicznego. Prowadzi szkolenia i wykłady z finansów JST. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Rachunkowość i zarządzanie” na SGH oraz „Prawo podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Professional Risk Manager oraz ACCA. Posiada również kwalifikacje zawodowe Księgowy budżetowy wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

zwiń
rozwiń