• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System informacji geograficznej (GIS), praktyczne wykorzystanie w administracji publicznej, praca w programie QGIS

Potwierdzone

W przypadku zgłoszenia do 30 maja 2024 r. cena wynosi 698 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie System Informacji Geograficznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie System Informacji Geograficznej (GIS) jest szeroko wykorzystywany w pracy organów zajmujących się m. in. leśnictwem, środowiskiem przyrodniczym, turystyką, edukacją, energetyką itd. Aktualnie szeroko pojęta informacja, to jedna z kluczowych wartości na rynku. Część danych jest ogólnodostępna i nieodpłatna pod warunkiem, że wiemy, jak ich szukać oraz w jaki sposób wykorzystać.

Podczas proponowanego szkolenia:

  • Zapoznamy uczestników z podstawową funkcjonalnością programu QGiS.
  • Wskażemy źródła danych przestrzennych (geoportale branżowe, aplikacje) oraz ich funkcjonalność.
  • Przedstawimy podstawowe zasady z zakresu gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i udostępniania danych geoprzestrzennych.
  • Zaprezentujemy mechanizmy praktycznego wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej w realizacji zadań służbowych. Wspólnie wykonamy kilka prostych ćwiczeń w programie QGIS (3.22 Białowieża).

Sugerujemy zainstalowanie programu QGIS przed rozpoczęciem zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie podstawowych funkcjonalności geoportali branżowych oraz programu QGiS.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w realizacji zadań związanych z leśnictwem, środowiskiem przyrodniczym, turystyką, edukacją, energetyką.
• Zdobycie wiedzy na temat ogólnodostępnych źródeł danych geoprzestrzennych oraz narzędzi służących do ich gromadzenia, przetwarzania i zarządzania.
 

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 13.06.2024 r.
1. System Informacji Geograficznej (GIS) – wprowadzenie; podstawowe informacje, pojęcia, historia rozwoju i wdrażania rozwiązań, formalno-prawne uwarunkowania wykorzystania danych.
2. Podstawowe pojęcia: wektor, raster, formaty plików *.kml, *.dwg, *.shp, *.gpx, *.geotiff, *.tiff. 
3. Baza danych gpkg.
4. Funkcjonalności geoportali branżowych (geoportal, geoserwis GDOŚ, google maps, portale wojewódzkie, powiatowe, gminne (miejskie), Centralna Baza Danych Geologicznych, Hydroportal ISOK, Bank Danych o Lasach).
5. Program Google Earth Pro oraz wersja mobilna (Earth).
6. Funkcjonalności programu QGIS (tworzenie i wczytywanie warstw, układy współrzędnych, symbolizacja, tworzenie projektów, podstawowe narzędzia, pomocne wtyczki).
7. Dostępne źródła danych. 
8. Pobieranie ogólnodostępnych danych.
9. Wspólna realizacja prostych zadań w programie QGIS: 
• tworzenie warstw, dodawanie obiektów,
• obliczanie powierzchni i długości obiektów,
• georeferencja i wektoryzacja,
• wykorzystanie narzędzi geoprocesingu,
• przygotowanie projektów do pracy w terenie (mapy google i QField),
• dyskusja, pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich), którzy w ramach swoich obowiązków mają styczność z materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi (mapy, warstwy wektorowe, warstwy rastrowe), lub ich zadania związane są z gromadzeniem, przetwarzaniem czy weryfikowaniem informacji o charakterze danych przestrzennych. 
• Zasadny jest udział urzędników wykorzystujących w codziennej pracy ogólnodostępne źródła danych geoprzestrzennych (geoportale branżowe). 
• Szkolenie będzie również przydatne dla osób, które podczas realizacji zadań tworzą załączniki w postaci prostych map czy planów. 
• Z jednostek samorządu terytorialnego szczególnie zapraszamy pracowników wydziałów: geodezji, kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa, a także pracowników wydających decyzje środowiskowe.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - dr nauk biologicznych, ekspert z dziedziny botaniki, ochrony przyrody oraz systemów informacji geograficznej; wykształcenie wyższe uzyskane w trakcie studiów w uznanych ośrodkach akademickich (UMCS Lublin, Instytut Botaniki im. W. Szafera w Krakowie, AGH w Krakowie); doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak również w instytucjach państwowych; współautor planów ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych, w tym także drzew i krzewów.

Trener 2 - mgr geografii, ekspert z dziedziny systemów informacji geograficznej oraz ochrony przyrody i botaniki; wykształcenie GIS zdobyte w trakcie studiów wyższych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; doświadczenie zawodowe zebrane w trakcie wieloletniej pracy przy opracowaniu dokumentacji (głównie w zakresie GIS), dla rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych oraz publikacji naukowych i popularno-naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 30 maja 2024 r. cena wynosi 698 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.