• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu oświaty, poświęcone wydatkowaniu subwencji i dotacji na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z finansowaniem kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych oraz rozwiązań dotyczących wydatków i realizacji zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Na szkoleniu podejmiemy również temat realizacji zadań wynikających z orzeczeń, IPET oraz obowiązków szkół „niesamorządowych” w zakresie finansowania kształcenia specjalnego. Omówimy także zagadnienia dotyczące subwencji dla uczniów niepełnosprawnych, wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie aspektów prawnych związanych z subwencją oświatową dla uczniów niepełnosprawnych, opartych na ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wraz z omówieniem problemów wynikających z klasyfikacji wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych.
  • Poznanie zasad realizacji zadań wynikających z orzeczeń o kształceniu specjalnym oraz związanych nimi wydatkami ponoszonymi przez przedszkola/szkoły oraz samorząd.
  • Przedstawienie możliwości klasyfikowania wydatków związanych z realizacją Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) oraz przykładowych zapisów orzeczeń.
  • Zaprezentowanie wyliczeń na podstawie wzoru zawartego w artykule 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Omówienie możliwości przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne w przypadku zmiany liczby uczniów.
  • Przedstawienie rozwiązań dla szkół „niesamorządowych”, w których obowiązuje przeznaczenie dotacji naliczonej na dzieci niepełnosprawne na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym.
  • Omówienie trudnych, problemowych zagadnień, w tym również zgłaszanych przez Uczestników podczas realizacji szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne dotyczące subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Problemy z klasyfikowaniem wydatków na specjalną organizację nauki w szkołach ogólnodostępnych:
a. wynagrodzenie nauczycieli specjalistów,
b. wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne tj. logopeda, psycholog,
c. wydatki rzeczowe bieżące,
d. wydatki inwestycyjne m.in. likwidacja barier architektonicznych,
e. wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego.
3. Realizacja zadań wynikających z orzeczeń – jak należy interpretować pojęcie zapewnienia warunków realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń.
4. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
5. IPET. Możliwość klasyfikowania wydatków związanych z realizacją zapisów IPET (przykłady zapisów).
6. Wydatki w szkołach z oddziałami specjalnymi i oddziałami integracyjnymi na zadania inne niż wynikające z orzeczeń.
7. Przykładowe wyliczenie na podstawie wzoru podanego w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
8. Realizacja zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie w roku 2023.
9. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
10. Czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów.
11. Obowiązek przeznaczania na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej.
12. Rozwiązania dla szkół „niesamorządowych”. Obowiązek przeznaczania dotacji naliczonej na dzieci niepełnosprawne na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym.
13. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jst i niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 września 2023 r.