Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego przy FRDL RO w Lublinie zrzesza osoby pełniące funkcję sekretarzy gmin i powiatów w województwie lubelskim. Prace Forum przebiegają w formie kwartalnych, jedno- lub dwudniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych w celu wymiany doświadczeń i spotkania w gronie eksperckim wokół aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza.
Dwa razy do roku organizujemy dwudniowe spotkania wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.
Dobry zwyczajem stało się, że w trakcie grudniowego spotkania Forum Sekretarzy, ogłaszamy wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny, na które zapraszamy laureatów pierwszej 20-ki, instytucje i partnerów, które udzielają patronaty naszemu wydarzeniu. Ideą Rankingu Gmin, realizowanego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Raz do roku zapraszamy wszystkich sekretarzy do udziału w dwudniowym Krajowy Kongres Sekretarzy. Rokrocznie kongres gromadzi sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.

Pracami Lubelskiego Forum Sekretarzy kieruje Zarząd w nowym składzie (wybory odbyły się 14 maja 2021r.):

Andrzej Wojewódzki, Miasto Lublin - Prezes Zarządu
Renata Leszcz, Gmina Niedrzwica Duża - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Siwiec, Powiat Łukowski - Członek Zarządu
Radosław Szumiec, Gmina Uścimów - Członek Zarządu

Waldemar Miller, Gmina Tomaszów Lubelski - Członek Zarządu


2021 rok

W dniu 14 maja br. Zarząd Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego przeprowadził Walne Zebranie Członków FSLW w formule on-line zgodnie z § 14 Statutu FSWL http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/dolacz-do-forum-2 

Program spotkania:

  • sprawozdanie z działalności Forum i Zarządu za okres 2015-2020 –Zarząd LFS oraz Koordynator FSWL,
  • działalność Krajowej Rady Forów Sekretarzy - Andrzej Wojewódzki, Sekretarzy Miasta Lublin, Przewodniczący KRFS i LFS;
  • wybory nowego zarządu
  • dyskusję oraz planowanie działań na kolejne lata 2021-2022