Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przyniesie poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.