W ramach dbania o rozwój zawodowy i usprawnienia swojej pracy zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń, przygotowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. To kilkadziesiąt aktualnych tematów, które spełnią wymagania każdego specjalisty, pracującego w jst.

Październikową edukację można rozpocząć j od kursu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, który w przystępny sposób wyjaśni jak należycie zarządzać nieruchomościami w samorządach. Kolejnym kursem, na który warto zwrócić uwagę, jest ten, dotyczący rachunkowości budżetowej od podstaw. W programie znajdą Państwo wyjaśnienie zagadnień, związanych z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej. Wszystko to w przystępnej formule warsztatowej. Jeśli ktoś dopiero rozpoczyna pracę w jednostkach administracji publicznej powinien skorzystać z oferty intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą. To cykl 24 godzin dydaktycznych, w czasie których uczestnik pozna podstawy funkcjonowania samorządu. Wśród bloków tematycznych takie kwestie jak m.in. finanse publiczne, zamówienia publiczne, postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Dla osób pracujących w działach personalnych, zajmujących się sprawami kadrowymi w jst, lub rozpoczynających pracę w tych komórkach przygotowany został kurs- Specjalista ds. kadrowychTo oferta dla tych z Państwa, którzy na co dzień zajmują się sprawami wynagrodzeń, BHP, rozliczania czasu pracy, ubezpieczeń pracowniczych i innymi zadaniami z zakresy prawa pracy. Zamknięciem obiegu dokumentów w urzędzie jest najczęściej archiwum danej jednostki. To tam, w zależności od JRWA, trafiają najistotniejsze papiery, potwierdzające przebieg spraw. Jeśli to właśnie archiwistyka i czynności kancelaryjne mają znaleźć się w zakresie Państwa czynności zapraszamy na kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia dla archiwistów zakładowych. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, uwzględniając zmiany w ustawie archiwalnej.

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań finansowych i przygotowywania się na „do kolejnego roku budżetowego. Finansowe tematy października to m.in. System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne, Ewidencja podatku VAT w JST: organ, a jednostka urząd. Praktyczne zasady rachunkowości, Zamówienia publiczne w 2021 roku. Regulacje wewnętrzne w procedurach poniżej i powyżej 130 000 zł. Co zmienić i dlaczegoWażne jest także dobre organizowanie pracy urzędu, reagowanie na zmiany prawne i wprowadzanie nowoczesnych systemów obsługi klienta. W tym temacie proponujemy na przykład: Jak wdrożyć w instytucjach dyrektywę o sygnalistach? Wewnętrzne kanały zgłoszeń a procedury zgłaszania nieprawidłowości i postępowania wyjaśniające na przykładowych wzorach, Efektywne zarządzanie zespołem w administracji publicznej oraz techniki motywacyjne, Doręczenia elektroniczne – zmiany wprowadzone nowelizacją. Wpływ ustawy o e doręczeniach na procedurę administracyjną, Instrukcja kancelaryjna i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle praktyk wykorzystywania systemu EZD, czy też istotne warsztaty: przygotowywanie dokumentów dostępnych cyfrowo w aplikacjach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat. Z innych ciekawych tematów warto zastanowić się nad szkoleniami takim jak: Obowiązki szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy wchodzące w życie 6 września 2021 roku, Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku urzędu z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów oraz narzędzi on-line, Canva dla średniozaawansowanych, Obowiązki gmin w zakresie organizacji postępowania z odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

Propozycje te, to jedynie fragment naszej oferty, przygotowanej z myślą o potrzebach pracowników jednostek samorządowych. Pełną ofertę znajdą Państwo na stronach nowego katalogu szkoleń oraz na naszej stronie w zakładce szkolenia/szkolenia otwarte.

Zapraszamy do poszukiwania interesujących Państwa tematów i zgłaszania się na nasze spotkania.