6 czerwca na Zamku Królewskim w Niepołomicach (ul. Zamkowa 2, sala konferencyjna im. Lecha Wałęsy) odbędzie się jubileuszowa konferencja organizowana z okazji XXX-lecia Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej.

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów. Kontynuuje działalność i dorobek funkcjonującego od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin.

Forum formuje solidarność zawodową, sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, sugeruje nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji.

Forum zrzesza 152 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

 


Program jubileuszowej konferencji:

Godz. 
9.15

Rejestracja uczestników

Godz. 10.00

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników;

- Michał Hebda, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

- Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL MISTiA

- Janusz Krzyżak, Prezes Zarządu Forum, Sekretarz Gminy Zakliczyn

Godz. 10.30

Współpraca rządu i samorządu terytorialnego, perspektywy rozwoju samorządu w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, Michał Cieślak, Minister - Członek Rady Ministrów

Godz. 10.50

Ewolucja samorządu terytorialnego na przestrzeni lat, modele funkcjonowania samorządu, Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Godz. 11.20

Rola samorządu we współczesności, Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Godz. 11.40

Idee, cele, podejmowane działania i plany Krajowej Rady Forów Sekretarzy działającej przy FRDL, Grzegorz Frugalski – członek Krajowej Rady Forów Sekretarzy przy FRDL, Sekretarz Miasta Sosnowiec

Godz. 12.00

Rola sekretarza w kontekście badań ankietowych prowadzonych przez FRDL, modele funkcjonowania sekretarzy w odrodzonym samorządzie, wzorce zagraniczne, wzmocnienie pozycji sekretarza, dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Godz. 12.20

Przerwa

Godz. 12.40

Panel dyskusyjny pt. Czas kryzysów. Sekretarzy marzenia, troski i strachy.

Uczestnicy panelu; Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, Sekretarze małopolskich jst; Janusz Krzyżak, Sekretarz Gminy Zakliczyn, Robert Wodziak, Sekretarz Rabki-Zdroju, Krzysztof Augustyn, Sekretarz Powiatu Gorlickiego, dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Godz. 13.40

Zakończenie konferencji, lunch

Godz. 14.15

Dla zainteresowanych zwiedzanie (do wyboru); Muzeum Niepołomickiego, Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego

Moderator – Zbigniew Bartuś, dziennikarz, publicysta, felietonista Dziennika Polskiego  i Mediów Polska Press, współtwórca i koordynator Forum Przedsiębiorców Małopolski, laureat wielu nagród i wyróżnień dziennikarskich

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski — Marszałek Województwa Małopolskiego

Więcej informacji