24 kwietnia podsumowaliśmy projekt „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”.

Od 2021 roku zespół ekspertów i ekspertek diagnozował stan demokracji lokalnej w Polsce. Zbadaliśmy, jakie wyzwania stoją przed lokalnymi społecznościami. Wynikiem tej pracy jest szereg rekomendacji i propozycji rozwiązań systemowych, które mają posłużyć budowaniu kapitału obywatelskiego i zwiększaniu udziału mieszkańców w decydowaniu o sprawach publicznych.

Oligarchie partyjne zawłaszczają przestrzeń publiczną. W kampanii nie widziałem samorządów, widziałem partie i ich programy. Jak zmienić tę sytuację? Wierzymy, że odpowiedzią jest tytuł tej konferencji.

– powiedział rozpoczynając wydarzenie dr. Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Podczas prezentacji wniosków z przeprowadzonych badań ekspertki i eksperci zwrócili uwagę na szereg negatywnych tendencji ograniczających aktywność obywatelską. „Niepokojące jest to, że znika krytyka władzy” – mówił dr hab. Mikołaj Lewicki. Niebezpieczeństwem jest „prezydencjalizacja” polityki lokalnej – charyzmatyczni przywódcy tworzą swoje eksperckie i technokratyczne zespoły. Osłabia to rady gmin i prowadzi do populizmu.

Chcemy, aby efektem projektu były realne zmiany, w tym te legislacyjne. Dlatego zaprezentowaliśmy założenia projektu ustawy dotyczącego zwiększenia udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych.

Dr Cezary Trutkowski zaprezentował założenia projektu ustawy dotyczącego zwiększenia udziału obywateli w kształtowaniu polityk publicznych. Postulaty dotyczą rozwoju partycypacji jako zadania własnego samorządu, obowiązkowego prowadzenia konsultacji, obowiązku partycypacji w tworzeniu aktów planowania przestrzennego czy też obowiązku publikacji projektu uchwał. Już w maju ruszą konsultacje projektu. 

Przygotowaliśmy także dwie publikacje Pierwsza z nich to „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych”. Grono ośmiu autorek i autorów przyjrzało się samorządności lokalnej i temu, jakie procesy społeczne ja kształtują. Publikację pobrać można TUTAJ

W drugiej, zatytułowanej „Wzmocnienie udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych” zebraliśmy w formie postulatów rekomendacje dotyczące kierunków kształtowania współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami. 
Publikację pobrać można TUTAJ

Program konferencji

Projekt „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.