Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej złożyło na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego i Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg petycję w związku z procedowanymi założeniami ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (UD220).

W petycji członkowie Forum zwracają się do decydentów z apelem o przeanalizowanie i uwzględnienie licznych argumentów przemawiających za odstąpieniem od planowanych zmian. Podkreślają, że nowe rozwiązania zakładające powierzenie postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych może niekorzystnie wpłynąć na dostępność tego wsparcia dla rodzin, szczególnie tych najuboższych i wykluczonych cyfrowo. Ponadto przeniesienie realizacji tego zadania może spowodować liczne zwolnienia w urzędach gmin, które dotychczas prowadziły postępowania o przyznanie tego rodzaju wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią PETYCJI (plik w formacie pdf).