Wczoraj w Warszawie doszło do spotkania Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy z Ministrem Michałem Cieślakiem, Członkiem Rady Ministrów odpowiadającym za współpracę z samorządami.

Rozmowy zorganizowano w celu nawiązania współpracy pomiędzy sekretarzami, jako praktykami i adresatami wielu zmian prawnych, a przedstawicielem Rady Ministrów. Spotkanie dotyczyło możliwego zaangażowania sekretarzy miast, gmin, powiatów i województw w prowadzony przez Ministra przegląd prawa samorządowego (projekt Samorząd 3.0).

Obecni na spotkaniu członkowie Krajowej Rady Forów Sekretarzy zapowiedzieli współpracę w identyfikacji barier utrudniających sprawne funkcjonowanie urzędów samorządowych i udział w dyskusji nad ewentualnymi zmianami. W strefie szczególnego zainteresowania sekretarzy znajdą się zagadnienia dotyczące organizacji pracy urzędów samorządowych. Wśród tematów rozmowy znalazły się m.in. przepisy ustawy o pracownikach samorządowych czy finansowanie zadań samorządów.

Minister Cieślak wsparł także idee organizacji kolejnej edycji Krajowego Kongresu Rad Forów Sekretarzy, planowanego wrzesień br., wyraził także chęć w uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Sekretarze znają od podszewki wyzwania stojące przed urzędami swoich gmin, powiatów czy województw. Dlatego w najbliższych tygodniach wśród sekretarzy zrzeszonych w trzynastu forach regionalnych działających przy Fundacji będziemy rozmawiać o pomysłach i konkretnych propozycjach w omawianym zakresie.

Dzięki nawiązanej wczoraj współpracy, głos samorządowców ze wszystkich regionów kraju może stać się lepiej słyszalny w Warszawie.


 

W spotkaniu z Ministrem wzięli udział, Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący KRFS i Sekretarz Miasta Lublina oraz dwaj Wiceprzewodniczący Rady, Grzegorz Frugalski, Sekretarz Miasta Sosnowca oraz Bogusław Suwara, Sekretarz Miasta Wejcherowo. Ze strony Fundacji udział wzięli wiceprezes zarządu Marcin Smala oraz dyrektor Ośrodka FRDL w Kielcach Agnieszka Migoń.