Już ponad 13 lat minęło od momentu, gdy Trybunał Konstytucyjny wydał niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego rozstrzygnięcie odnoszące się do opodatkowania wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości (wyrok z 13 września 2011 r., sygn. akt P33/09).

TK zakwestionował wtedy możliwość stosowania wprost zawartej w ustawie definicji budowli do wyrobisk górniczych, jednocześnie nie kwestionując możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości poszczególnych elementów infrastruktury wyrobiska.

Małgorzata Kern - Skarbnik Chorzowa, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL, dr Mariusz Siwoń

Całość artykułu dostępna odpłatnie na stronie "Dziennika Gazety Prawnej"