Republika Portugalii stanowi przykład państwa, w którym procesy decentralizacyjne rozpoczęły się późno, bo dopiero po Rewolucji Goździków w kwietniu 1974 roku i nie były przeprowadzane w jednakowym tempie. Fakt ten determinowany jest w znacznej mierze autorytarnym rysem ustroju państwa do połowy lat 70-tych. Ważnym elementem w ramach procesów decentralizacji była europeizacja rozwiązań prawnych pod kątem integracji Portugalii ze Wspólnotami Europejskimi w latach 80-tych.

O tym, jak dziś przedstawia się ustrój samorządu terytorialnego w najdalej na zachód położonym państwie europejskim opowiada prof. dr hab. Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego.