??? Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zrealizowała piątą edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 ???, którego wyniki zostały oparte o dane statystyki publicznej za lata 2018-2020.

? Wyniki Rankingu zostały przedstawione 2 grudnia 2021r. podczas uroczystej Gali ??? w Hotelu DUO w Janowie Lubelskim w pierwszy dzień sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego.

Pełna Lista Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021

Pozycja, Gmina, Wynik.

1. Świdnik (gmina miejska) 56,0
2. Puchaczów (gmina wiejska) 54,0
3. Biłgoraj (gmina miejska) 51,9
4. Lubartów (gmina miejska) 51,6
5. Puławy (gmina miejska) 50,7
6. Głusk (gmina wiejska) 49,5
7. Tomaszów Lubelski (gmina miejska) 46,9
8. Wólka (gmina wiejska) 46,8
9. Niedrzwica Duża (gmina wiejska) 46,5
10. Niemce (gmina wiejska) 46,4
11. Księżpol (gmina wiejska) 46,0
12. Jastków (gmina wiejska) 45,9
13. Łukowa (gmina wiejska) 45,2
14. Wisznice (gmina wiejska) 44,6
15. Włodawa (gmina miejska) 44,6
16. Strzyżewice (gmina wiejska) 44,3
17. Międzyrzec Podlaski (gmina miejska) 44,0
18. Łuków (gmina miejska) 43,9
19. Lubartów (gmina wiejska) 43,7
20. Łęczna (gmina miejsko-wiejska) 43,6
 
? W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego nawiązała współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych trzynastu województwach i dzięki temu nasze regionalne ośrodki zrealizują unikalną inicjatywę w całej Polsce. W ramach RGL 2021 ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

? Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, Związek Gmin Lubelszczyzny, TVP Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Forum Samorządowe, Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton, Słowo Podlasia, Kroniki Tygodnia, Nowy Tydzień Chełm, Nowy Tydzień Lublin.

? Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

? Tegoroczna edycja Rankingu Gmin będzie kolejnym wydaniem przypadającym na trudny okres kryzysu pandemicznego, który dotyka wszystkich obszarów naszego życia. Ogólna sytuacja finansowa samorządów nie wygląda jednak optymistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów oznacza uzależnianie JST od otrzymywanych dotacji celowych, co jest niekorzystnym zjawiskiem. W zeszłym roku w tych trudnych warunkach, lokalni włodarze deklarowali, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się realizować zaplanowane inwestycje. Skutki pandemii i powiązanych z nią lockdownów w 2020 r. okazały się nieco mniej dewastujące niż się w pewnym momencie obawialiśmy. Samorządy woj. lubelskiego z niecierpliwieniem czekają wyników RGL 2021.

? Zapraszamy do współpracy instytucje, media oraz partnerów biznesowych.

Kontakt:
Natalia Gmurkowska,
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego 
tel.: 502 525 121,
n.gmurkowska@frdl.lublin.pl