Zamówienia publiczne to nie tylko miliony transakcji dokonywanych na rynku europejskim i krajowym, w których liczy się czysty rachunek ekonomiczny, ale również szansa na skuteczniejszą realizację polityk publicznych w dziedzinie społecznej.

W swoim opracowaniu na temat jednej z klauzul społecznych - zamówień zastrzeżonych – dr Marcin Kępa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wyjaśnia, jak za pomocą odpowiedniego ustawienia priorytetów w zamówieniach publicznych można osiągnąć pożądane efekty.