Tymczasowe zamknięcie granic, tak jak miało to miejsce w przypadku pandemii COVID-19 w 2020 roku, pokazało iż zarówno administracja rządowa jak i samorządy nie były przygotowane do działań mających na celu wsparcie obszarów przygranicznych. Najdotkliwiej skutki zamknięcia granicy odczuli pracownicy transgraniczni, zmuszeni na dłuższy czas do pozostania bez pracy lub do rozłąki z rodziną.

Co zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat i na ile poprawiła się odporność Polski na zagrożenie jakim jest trwałe zamknięcie granic w kontekście obszarów transgranicznych? Na te pytania odpowiada w swojej analizie dr Wojciech Opioła z Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z jego tekstem.