Świadczenie usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego może zostać zlecone przez JST jako organizatora w trybie konkurencyjnych lub niekonkurencyjnym (bezpośrednim).

Ten ostatni ma charakter wyjątkowy i powinien być stosowany jedynie w przypadkach i na warunkach określonych w przepisach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i regulacjach UE. 

Naruszenie tych warunków, w szczególności dotyczących czynności poprzedzających zawarcie umowy, może zostać podniesione w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie art. 59 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

O tym, jak należy zastosować tryb bezpośredni przez organizatora, by nie doszło do naruszenia przepisów prawa unijnego lub krajowego, oraz jak przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy świadczenia usług przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego może bronić swoich praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym pisze dr Agata Nodżak. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.