Jednostki samorządu terytorialnego mają do odegrania niezwykle ważną rolę w procesie kreowania lokalnego, regionalnego i ponadregionalnego środowiska bezpieczeństwa.

Poza dofinansowaniem zakupów dla Policji czy jednostek PSP i OSP, władze lokalne powinny też w aktywny sposób włączyć się w działania miękkie, w szczególności dotyczące zwiększania świadomości obywateli na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Jednocześnie warto byłoby rozszerzyć katalog zadań JST w sferze bezpieczeństwa tak, aby w większym stopniu odpowiadał on współczesnym wyzwaniom środowiska bezpieczeństwa. Jedną z form działań mających na celu projektowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa jest współpraca JST ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli, tj. Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Jak aktualnie wygląda ta współpraca w praktyce? O dobrych praktykach i rekomendacjach, na podstawie badań przeprowadzonych w województwie opolskim, pisze dr Bartosz Maziarz z Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.