Władze samorządowe w gminach często borykają się z problemami, takimi jak:


  • brak zaangażowania mieszkańców czy poszczególnych grup społecznych w określony projekt, 

  • brak zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań gminy, 

  • negatywna opinia mieszkańców o podejmowanych przez władze decyzjach, 

  • niespełnianie oczekiwań różnych interesariuszy (np. przedsiębiorców), 

  • niezadowolenie mieszkańców z warunków życia. 

  • Wszystkie te problemy można zminimalizować poprzez zwiększenie poczucia zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy. 

    Sprzyjać temu będzie profesjonalne zarządzanie relacjami z interesariuszami. Na pytanie, czym ono jest i jak zaplanować udział podmiotów spoza administracji publicznej w działaniach urzędu odpowiada w swoim tekście dr hab. Robert Geisler, prof. UO z Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszamy do zapoznania się z tego opracowaniem.