• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Cena: 449 PLN netto/os . W przypadku zgłoszenia do 4 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z pogranicza finansów JST i gospodarowania odpadami, którego przedmiotem będzie tak zwana "opłata śmieciowa".

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy regulujące nakładanie i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal budzą wątpliwości w praktycznym zastosowaniu. Proponowane szkolenie pozwoli na wyjaśnienie wielu spornych zagadnień, tak w przedmiocie nakładania, jak i windykacji opłaty śmieciowej ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uczestnik dzięki udziałowi w zajęciach będzie miał możliwość zweryfikować, czy prawidłowo nalicza i windykuje należności za opłatę śmieciową po zmianach przepisów w zakresie egzekucji. Zajęcia poprowadzi ekspertka - praktyk, konsultant i wykładowca RIO, szkoląca służby podatkowe od wielu lat, m. in. z egzekucji, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowo omówimy problematykę dotyczącą istotnych zmian w zakresie nakładania opłaty śmieciowej oraz jej windykacji.
 • Przypomnimy, jak praktycznie stosować przepisy dotyczące opłaty śmieciowej. Wyjaśnimy, jak prawidłowo nakładać opłatę, kiedy można zastosować zwolnienia, zmiany wysokości opłaty, co zrobić w sytuacji zmiany właściciela nieruchomości lub jego zgonu.
 • Podpowiemy optymalne rozwiązania w kwestii wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Zwrócimy uwagę na kwestie budzące niejasności oraz przedstawimy, jak postępować w przypadku nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekucji opłaty śmieciowej.
 • Wskażemy zastosowanie przepisów i najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Program

I. JAK W 2024 ROKU WYGLĄDA NALICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI? 

 1. Obowiązki gmin – co z koniecznością podejmowania uchwał? Prawo czy obowiązek? 
 2. Kompetencje związków międzygminnych. 
 3. Rozwiązania dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. 
 4. Kryteria nałożenia opłaty śmieciowej.
 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych. 
 6. Jak prawidłowo ustalić liczbę mieszkańców? – najnowsze orzecznictwo. 
 7. Co z nieruchomościami niezamieszkałymi – opłata obligatoryjna czy fakultatywna? 
 8. Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 
 9. Obciążenie opłatą domków letniskowych czy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 10. Dopuszczalność złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
 11.  Terminy do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 12. Co zrobić, jeśli właściciel składa deklarację po terminie?
 13. Jak „wyzerować” opłatę, jeśli najemca się wyprowadził i nie ma z nim kontaktu? 
 14. Czy na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości można „zamknąć” konto podatnika? 
 15. Jak zaprzestać naliczania opłaty śmieciowej w przypadku zgonu podatnika i kto powinien dalej płacić? 
 16. Czy wszyscy właściciele mają obowiązek segregować odpady komunalne? 
 17. Co zrobić, jeśli ktoś nie segreguje? Jak to ustalić? 
 18. Skąd organ podatkowy będzie czerpał wiedzę czy podatnik segreguje czy nie odpady? 
 19. Jak nałożyć opłatę w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów? 
 20. Czy właściciel nieruchomości może sam zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów? 
 21. Zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Co to znaczy, że zawiadomienie o zmianie stawki stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego? Czy wysyłamy wówczas upomnienie? 
 23. Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak je stosować? 
 24. Najnowsze orzecznictwo w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i księgowi podatkowi, pracownicy organów podatkowych jst, osoby zajmujące się w gminach i związkach międzygminnych nakładaniem, dochodzeniem i egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO; autor książek m. in.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os . W przypadku zgłoszenia do 4 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 14 czerwca 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.