• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w jst w 2024 roku. Co się zmieniło, co obecnie obowiązuje i na co czekają samorządy jako podatnicy?

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 23 kwietnia br. cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego dostarczymy uczestnikom najważniejszych informacji na temat zmian zasad i przepisów dotyczących podatku VAT, które są istotne w kontekście jednostek sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy najważniejsze regulacje prawne w obszarze rozliczania podatku VAT, planowane zmiany oraz przedyskutujemy rozwiązania, oczekiwane przez samorządy.

  • Omówimy szczegółowo m.in. Krajowy System e-Faktur, skupiając się na różnicach między fakturami ustrukturyzowanymi, a papierowymi, terminach wprowadzenia KSeF- u i  etapach jego wdrażania.
  • Skoncentrujemy się również na obowiązku podatkowym, podstawie opodatkowania oraz na szczególnych zasadach definiowania momentu powstawania obowiązku podatkowego w kontekście różnych rodzajów transakcji.
  • Wskażemy też kwestie związane z odliczaniem podatku naliczonego i ograniczeniach w tym zakresie.

Ceniona ekspertka odpowie na pytania i przedstawi konkretne przykłady i rozwiązania w oparciu o stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa TSUE, które pomogą w  uniknięciu błędów i nieprawidłowości w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zmian oraz trudnych i problematycznych kwestii dotyczących rozliczania podatku VAT w 2024 r. 
• Wskazanie istotnych kwestii związanych z Krajowym Systemem e-Faktur oraz momentem obowiązku podatkowego w  oparciu o wyroki.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- Jak właściwie dokonywać korekt podatku naliczonego VAT?
- Jak definiować moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku najmów, dzierżaw i faktur związanych z mediami?
- Jak rozliczać świadczenia nieodpłatne?
- Jak właściwie naliczać stawki podatku VAT w przypadku dotacji i subwencji?
- Jaki wpływ na wysokość stawki podatkowej ma świadczenie kompleksowe i dlaczego tak ważne jest rozróżnienie kompleksowości świadczeń od świadczeń pojedynczych?
• Możliwość konsultacji z ekspertem i wymiana doświadczeń z uczestnikami szkolenia. 
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Fakturowanie w świetle przepisów podatkowych z zastosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Różnice w fakturze ustrukturyzowanej a papierowej, od kiedy wejdzie Krajowy System e-Faktur? Jakie etapy wdrożenia należy już rozpocząć w samorządzie:
1. Obowiązek wystawienia faktury. Omówienie czynności opodatkowanych w samorządach.
2. Anulowanie faktury. 
3. Faktury zaliczkowe.
4. Faktury pro-forma. 
5. Faktura rozliczeniowa. 
6. Duplikaty faktur. 
7. Refaktury.
8. Faktury korygujące.
II. Moment obowiązku podatkowego - jak wygląda obecnie? Elementy podstawy opodatkowania. Świadczenia nieodpłatne w świetle ustawy VAT. Wyroki TSUE wydane w ostatnim roku i te, na które samorządy czekają:
1. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (dostawa towarów o charakterze ciągłym). Jaki wpływ na uniknięcie błędów ma poprawne wystawienie faktury sprzedażowej i pozostałych dokumentów sprzedażowych?
2. Obowiązek podatkowy z tytułu usług (usługi o charakterze ciągłym).
3. Szczególne zasady definiowania momentu powstawania obowiązku podatkowego:
• najem,
• dzierżawa,
• media.
4. Dotacje oraz subwencje, a podstawa opodatkowania.
5. Stawki podatku VAT (stawka podstawowa i preferencyjna).
6. Kryteria dla ustalenia świadczenia głównego, tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego. 
7. Nieodpłatne świadczenia, a podatek VAT – czy dokonanie darowizny rodzi skutki w podatku VAT, a jeżeli tak to z jakich powodów:
• darowizny,
• prezenty o małej wartości,
• świadczenia na rzecz klientów, pracowników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek budżetowych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Współpracuje z wieloma jednostkami sektora finansów publicznych szczególnie na dolnym śląsku. Specjalistka w FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 23 kwietnia br. promocyjna cena wynosi 409 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2024 r.