• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej – zagadnienia podatkowe i techniczne - w ramach Lubelskiego Forum Skarbników

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy i jednostki administracji państwowej mogą fakultatywnie skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur. Krajowy Systemu e- Faktur ma na celu umożliwienie skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, ale również w podatkach dochodowych. Według kolejnych, planowanych zmian stosowanie KSeF będzie obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. i wtedy jest planowane wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu prawidłowego przygotowania do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i właściwej obsługi Krajowego Systemu e-Faktur. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na kwestie techniczne i praktyczne dotyczące m. in. ze strukturą JPK-FA, zostaną omówione podstawowe formaty i części faktury na konkretnych przykładach.  Prowadząca przedstawi stosowne rozwiązania i podpowie, jak postąpić, by prawidłowo zrealizować zadania związane z rozpoczęciem pracy w ramach systemu KSeF.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wraz z Zarządem Lubelskiego Forum Skarbników zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.
Zachęcamy Państwa także do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-1 
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zagadnień dotyczących nowego systemu Krajowego Systemu e- Faktur i poznania planowanych, istotnych zmian, które zaczną obowiązywać w 2024 r.
 • Zapoznanie z tematyką faktur ustrukturyzowanych w jsfp, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.
 • Wypracowanie właściwych rozwiązań w zakresie przystąpienia jednostki do KSeF, wskazanie zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
 • Uzyskanie podpowiedzi, jak prawidłowo przygotować się do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej w jednostce.
 • Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych, związanych z omawianym tematem.

Odpowiemy mi.in na następujące kluczowe i podstawowe pytania:

 • Czym jest e-faktura?
 • Jak będzie wyglądać uwierzytelnianie w systemie KSeF?
 • Jakie elementy będzie zawierać faktura?
 • Jakie zmiany będą w zakresie faktur korygujących? Jakie zmiany będą w zakresie faktur zaliczkowych?
 • Czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
 • Co grozi za nieprawidłowe wystawienie faktury?
 • Jak postępować, gdy nastąpi awaria KSeF?
zwiń
rozwiń
Program

1. Faktura ustrukturyzowana.
- Czym jest faktura ustrukturyzowana, faktura ustrukturyzowana , a faktura elektroniczna.
- Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne.
- Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć.
- Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Kliencka MF i wykorzystanie programów finansowo – księgowych.
- Numer referencyjny nadawany przez KSeF, omówienie wzoru UPO.
- Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.
- Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury.
 
2. Krajowy System e-Faktur.
- Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.
- Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur.
- Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?
- Archiwizacja faktur w systemie.
- Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont dla członków grup VAT i JST.
- Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.
- Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej.
 
3. Zmiany w ustawie o VAT wdrażające fakturę ustrukturyzowaną jako obowiązkową.
- Data wejścia w życie faktury ustrukturyzowanej jako obowiązkowej.
- Faktura dla osoby fizycznej.
- Faktura uproszczona – do kiedy paragon z numerem NIP może być uznawany za fakturę?
- Faktura do paragonu.
- Faktura korygująca/nowa korygująca/propozycja wystawienia faktury korygującej.
- Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa.
- Faktura ustrukturyzowana w obrocie międzynarodowym.
- Zasady ewidencji dokumentów wewnętrznych (WEWów).
- Zwolnienia z obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.
- Faktura w zamówieniach publicznych, a faktura ustrukturyzowana.
- Zasady postępowania w okresie awarii KSeF.
- Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury.
- Zmiany w Prawie Przedsiębiorców – tytułowanie przelewu numerem KSeF faktury.
 
4. Struktura logiczna JPK-FA
- Podstawowy format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF.
- Podstawowe części faktury – sekcje Nagłówek, Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony, Fa i Stopka.
- Omówienie konkretnych przykładów faktury.
- Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne.
- Omówienie węzłów Rozliczenie, Płatność i pół dodatkowych takich jak GTU, TP, Adnotacje.
- Możliwość dołączenia załączników do faktury.
- Wiersze faktury i Unikalny numer wiersza faktury.
 
5. Wdrożenie faktury ustrukturyzowanej.

- Plan wdrożenia – analiza możliwości technicznych, określenie nieprawidłowości w działaniu systemu księgowego.
- Wdrożenie wzoru faktury – czy możliwa jest eliminacja części pół?
- Wyznaczenie i szkolenie pracowników – zasady wytwarzania i uwierzytelniania faktur.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy wystawiający faktury oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i pracy w KSeF.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników/osób oddelegowanych: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 339 zł.