• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw

online

14, 28 października 18 i 25 listopada 2023 r. Kurs każdego dnia w godzinach 10:00-14:00

Zapraszamy Państwa na czterodniowe szkolenie, którego przedmiotem będzie rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarka finansowa JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na czterodniowy kurs z zakresu rachunkowości budżetowej w trybie weekendowym. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością inwentaryzacją w administracji samorządowej. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji. Kurs zakończymy testem, sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
• Zapoznanie z zagadnieniami poczynając od podstawowych informacji z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, poprzez księgową ewidencję dochodów i wydatków po zagadnienia związane z inwentaryzacją i sprawozdawczością.
• Wskazanie i przeanalizowanie problemów praktycznych, pojawiających się przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji.
• Kompleksowe przedstawienie zagadnień pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – Finanse publiczne i rachunkowość
I. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości.

1. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.
2. Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych.
3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
4. Podstawy rachunkowości budżetowej:
a. pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
b. dowody księgowe ich rodzaje, cechy,

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy gmin, powiatów i województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jst oraz ich jednostek organizacyjnych, szczególnie zapraszamy osoby, rozpoczynające pracę w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe jst trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1499 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 października 2023 r.