• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w JST w 2024 r.

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 5 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399  zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego dostarczymy uczestnikom najważniejszych informacji na temat zmian zasad i przepisów dotyczących podatku VAT, które są istotne w kontekście jednostek sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy zasady opodatkowania podatkiem VAT oraz trudności w jego rozliczaniu w  JST.

  • Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z wystawianiem faktur, w  tym problemom z fakturami korygującymi i uproszczonymi.
  • Kompleksowo przeanalizujemy kwestie dotyczące VAT w zakresie rozliczania fotowoltaiki, pomp ciepła oraz wydatków termomodernizacyjnych.
  • Przyjrzymy się również zwolnieniom przedmiotowym VAT, omówimy nowe orzecznictwo i zmiany w przepisach, w tym te wprowadzone przez SLIM-VAT.
  • Przedstawimy zasady związane z opłatą przekształceniową i VATem z uwzględnieniem zmian dotyczących użytkowania wieczystego.
  • Zaprezentujemy zmiany obowiązujące od 2024 r. w zakresie funkcjonowania kas fiskalnych i zasad zapłat.

Szkolenie będzie prowadzone od strony praktycznej, na licznych przykładach z życia i praktyki doradczej prowadzącego, który poruszy poszczególne zagadnienia istotne dla prawidłowego wykonywania obowiązków z zakresu VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat obowiązujących od 2024 r. regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT.
  • Wyjaśnienie praktycznych aspektów rozliczania podatku VAT w nieruchomościach.
  • Zdobycie informacji ma temat najważniejszych, z punktu widzenia samorządów, zagadnień związanych z prawidłowym wystawianiem faktur oraz faktur korygujących z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3.
  • Poznanie zagadnień w zakresie prawidłowego ujmowania w rozliczeniach VAT faktur korygujących, także w świetle planowanych zmian.
  • Zapoznanie ze skutkami podatkowymi w zakresie podatku Vat związanymi ze sprzedażą energii elektrycznej, w tym z obowiązkami związanymi z prawidłowym rozliczeniem podatku i udokumentowaniem tego typu transakcji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualne problemy rozliczania podatku VAT w jst:
a. Czynności poza podatkiem VAT, opodatkowane VAT i zwolnione z VAT – zasady rozliczeń.
b. Proporcja i pre-współczynnik.
c. Pre-współczynnik dochodowy i inny – przykłady stosowania.
d. Rozliczanie podatku VAT, a koszty kwalifikowane.
e. Pojęcie refakturowania oraz usługi podlegające refakturowaniu, w tym: woda, śmieci i ścieki, energia cieplna, energia gazowa, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne.
f. Problemy związane z fakturami, fakturami korygującymi, fakturami uproszczonymi.
2. Aktualne problemy związane z rozliczaniem nieruchomości:
a. Fotowoltaika, pompy ciepła, wydatki termomodernizacyjne a rozliczanie podatku VAT – czy przysługuje odliczenie podatku VAT?
b. Zwolnienia przedmiotowe od VAT – problemy praktyczne i aktualne orzecznictwo.
c. Rezygnacja ze stosowania „zw” przed notariuszem – uregulowania wprowadzone w ramach SLIM -VAT 2.
d. Otrzymanie zaliczki a moment transakcji – zmiany wprowadzone w 2023 r. w ramach SLIM  VAT 3.
e. Sprzedaż gruntu z budynkiem – zasady opodatkowania i stawki podatkowe.
f. Określenie wartości budynku, budowli i gruntu – znaczenie praktyczne.
g. Aporty nieruchomości do spółek gminnych – opodatkowanie, a czasem brak opodatkowania  - rozróżnienie, kiedy gmina działa, jako podatnik, a kiedy jako podmiot prawa publicznego (poza VAT).
h. Sprzedaż budynków, budowli, pierwsze zasiedlenie w przypadku, gdy gmina nabywa działki w drodze komunalizacji, a potem dokonuje sprzedaży. Moment określenia pierwszego zasiedlenia.
i. Sprzedaż budowli, takich jak  stare boisko sportowe, tj. teren trawiasty, bramki i stara trybuna. Sprzedaż terenów cmentarnych zabudowanych nagrobkami – z VAT czy poza VAT?
j. Grunty – tereny zieleni nieurządzonej przeznaczone pod zabudowę, tereny ZE, US1– czy bierzemy pod uwagę przy sprzedaży tylko podstawowe przeznaczenie terenu czy także dopuszczalne przeznaczenie, czym się kierować? 
k. Grunty dzierżawione zabudowane budynkiem wzniesionym przez najemcę – sprzedaż w okresie trwania umowy lub po zakończeniu umowy, rozliczenie nakładów i opodatkowanie takiej sprzedaży, moment pierwszego zasiedlenia w takim przypadku.
3. Opłata przekształceniowa a VAT z uwzględnieniem zmian dotyczących użytkowania wieczystego:
a. Charakter opłaty przekształceniowej.
b. Opodatkowanie VATem użytkowania wieczystego sprzed 1.05.2004 r. i po tej dacie.
c. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady.
d. Wyrok TSUE z dnia 25/02/2021 r.
e. Interpretacja ogólna MF z dnia 23/12/2021 r.
f. Sposób ustalania opłaty przekształceniowej od 2023 r. po wyroku TSUE i interpretacji MF.
g. Podatek VAT z brutto czy netto plus VAT? – problemy praktyczne.
4. Funkcjonowanie kas fiskalnych i zasad zapłat – zmiany obowiązujące od 2024 r.:
a. Instrument płatniczy – pojęcie.
b. Limit zapłat 15 tys. zł i 20 tys. zł – dla kogo i od kiedy?
c. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej w 2024 r.
d. Kasa fiskalna w przypadku najmu, dzierżawy – kiedy zwolnienie?
e. E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania.
f. Paragon z NIP i bez a faktura.
5. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozliczające podatek VAT i osoby odpowiedzialne za te rozliczenia, pracownicy wydziałów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 5 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399  zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 czerwca 2024 r.