• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa z 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg. Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia dotyczą przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Nowa regulacja daje gminom nowe narzędzie do regulacji stanu prawnego dróg, które ze względu na stan prawny i faktyczny nie były przedmiotem wcześniej obowiązujących przepisów regulacyjnych. Szczególnym skutkiem tej procedury jest zmiana statusu dotychczasowych dróg wewnętrznych na drogi publiczne.

INFORMACJE O ŚLĄSKIM FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI:

Serdecznie zachęcamy pracowników wydziałów gospodarki przestrzennej i nieruchomości do przystąpienia do Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Dbamy, aby członkowie poprzez uczestnictwo w forum podnosili swoje kompetencje i byli na bieżąco ze mianami przepisów, a także podnosili poziom wiedzy i doskonalili umiejętności w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. Forum swoje cele realizuje przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Dzięki aktywności członków, Forum pełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami.

Członkowie Forum biorą udział w spotkaniu szkoleniowym organizowanym raz na kwartał w ramach kwartalnej składki. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu, członek Forum, może wyznaczyć zastępcę, który korzysta ze szkolenia w ramach składki.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na stronie znajdziecie Państwo również statut Forum oraz inne niezbędne informacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie procedury przejmowania na rzecz gminy dróg ogólnodostępnych nienależących do gminy a pełniących funkcje dostępu do nieruchomości. 
  • Uzyskanie wiedzy z zakresu nowej regulacji.
  • Możliwość wymiany doświadczeń.
  • Uzyskanie komentarza do budzących ewentualne wątpliwości przepisów. 
zwiń
rozwiń
Program

1.   Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych:
• definicje - nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, 
• regulacje stanu prawnego gruntów pod drogami - uwagi ogólne. 
2.  Przesłanki nabycia:
• pojęcie władania. 
3. Wniosek: 
• wniosek gminy. 
• wniosek współwłaścicieli. 
4.  Wniosek wymogi formalne i załączniki. 
5.  Odszkodowanie. 
6. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
7.   Dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, pracownicy zarządów dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w ramach składki, pozostałe osoby: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca 2024 r.