• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Status przewodniczącego rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029. Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Ważne informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy obecnych członków Śląskiego Forum Przewodniczących na nasze kolejne spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe. Ponadto, zachęcamy nowych Przewodniczących i Wiceprzewodniczących do dołączenia do naszego Forum. Szczególnie apelujemy do osób, które po raz pierwszy obejmują funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, aby przyłączyły się do naszego grona w celu zdobycia wiedzy, budowania relacji oraz wymiany doświadczeń z innymi członkami Forum, nie tylko podczas spotkań, ale również na co dzień. Pragniemy, aby nasze Forum stanowiło dla Państwa platformę wsparcia oraz zasób, z którego można czerpać pomoc zarówno w trakcie spotkań, jak i w codziennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionych funkcji.

Podczas najbliższego spotkania 15 czerwca prowadzący omówi przepisy związane ze statusem Przewodniczącego Rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy w nowej kadencji 2024-2029. Odpowiemy na pytania, które najczęściej budzą wątpliwości. Omawiane zagadnienia odniesiemy do praktycznych przykładów z pracy Przewodniczącego Rady. W szczególności skupimy się na:

  • Omówieniu przepisów związanych ze statusem przewodniczącego rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2024-2029.
  • Omówieniu przepisów dotyczących praw i obowiązków przewodniczącego rady i radnych, jak również szczególnej analizie przepisów dotyczących ograniczeń i zakazów dotyczących radnych oraz składanych przez nich oświadczeń majątkowych z praktycznym komentarzem, co zapewni przewodniczącym rad niezbędną bazę do pełnienia swojej funkcji w kadencji 2024-2029.

Udział w szkoleniu daje możliwość realizowania mandatu radnego i pełnienia funkcji przewodniczącego w radzie zgodnie z prawem i zasadami dotyczącymi działalności organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy:

a. objęcie mandatu,
b. cechy mandatu,
c. wygaśnięcie mandatu.
3. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący  i jej zadania.
4. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja. 
6. Przewodniczący rady jako jej lider.
7. Zadania i obowiązki przewodniczącego:

a. organizowanie pracy rady,
b. prowadzenie obrad,
c. analiza oświadczeń majątkowych,
d. udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
e. inne zadania przewodniczącego.
8. Wiceprzewodniczący rady:
a. ustawowy zakres obowiązków,
b. powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
9. Relacja przewodniczącego z biurem rady i innymi pracownikami urzędu - wydawanie poleceń pracownikom urzędu. 
10. Rola przewodniczącego w zakresie prawidłowego funkcjonowania komisji rady.
11. Przewodniczący rady a kluby radnych.
12. Organ wykonawczy w gminie (powiecie) oraz jego podstawowe zadania.
13. Rola przewodniczącego w zakresie budowania prawidłowych relacji z organem wykonawczym.
14. Podstawowe prawa i ochrona radnego:

a. uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy (powiatu),
b. indywidualne uprawnienia kontrolne radnych, 
c. zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
d. dieta, 
e. ochrona stosunku pracy,
f. ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
g. inne prawa radnego.
15. Podstawowe obowiązki radnego:
a. uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
b. kontakt z wyborcami,
c. etyka wykonywania mandatu radnego,
d. składanie oświadczeń majątkowych,
e. inne obowiązki radnych.
16. Zakazy i ograniczenia dotyczące  radnych:
a. zakazy łączenia mandatu,
b. zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
c. zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d. zakaz głosowania w sprawach dotyczących interesu prawnego radnego,
e. zakazy dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego,
f. inne zakazy i ograniczenia.
17. Pytania i odpowiedzi. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do przewodniczących rad, ale też do przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy gmin, pracowników zajmujących się biurem rady i współpracującymi z radą oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejsiedzibie Ośrodka. Katowice, ul. Moniuszki 7.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 470 zł. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 maja 2024 r.