Ogłaszamy termin II Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej. Zapraszamy 10 i 11 października 2024 roku do Warszawy


Chcemy inspirować, upowszechniać wiedzę i budować umiejętności przedstawicielek i przedstawicieli różnych środowisk działających lokalnie, aby mogli skuteczniej wzmacniać potencjały rozwojowe swoich społeczności. By tak było, organizujemy już po raz drugi Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej – niepowtarzalne, ogólnopolskie wydarzenie, na które zapraszamy osoby reprezentujące trzeci sektor, samorząd terytorialny, lokalnych liderów i liderki, aktywistów i aktywistki.

Pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej odbył się w Warszawie w dniach 19-20 września 2023 roku. Podczas dwóch dni wzięło w nim udział ponad 300 osób. W trakcie Kongresu odbyły się między innymi trzy panele dyskusyjne poświęcone ochronie praw obywatelskich, działaniom strażniczym i współpracy trzeciego sektora z samorządem. 

W tym roku także zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Porozmawiajmy o tym, jak można w innowacyjny sposób myśleć o demokracji i pogłębiać uczestnictwo mieszkańców w sprawach publicznych. Wymieńmy się swoimi doświadczeniami i inspirujmy się wzajemnie. Uczmy się od siebie nawzajem podczas praktycznych szkoleń i warsztatów. Uczyńmy wspólnie Kongres ważnym miejscem dla wszystkich osób aktywnych społecznie.

Udział w Kongresie dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego jest bezpłatny. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Kongresu – www.kongreswspolpracy.pl oraz obserwowania na Facebooku strony projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities – już wkrótce ogłosimy rekrutację i szczegóły programu.

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej odbywa się w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.