Przedstawiamy postulaty dotyczące kierunków kształtowania współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami. Publikacja jest owocem rozległych badań prowadzonych przez zespół ekspertów i ekspertek od 2021 roku. Ich wynik został szczegółowo opisany w osobnej książce. Niniejsza publikacja to klarowne podsumowanie tych badań oraz propozycja praktycznych rozwiązań i sposobów działania dla władz samorządowych, podmiotów społecznych i mieszkańców.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

 

 

Gdy w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego rozważaliśmy kierunki realizacji działań, które służyłyby wzmacnianiu samorządności terytorialnej, postanowiliśmy przede wszystkim w sposób systematyczny przyjrzeć się mechanizmom włączania obywateli w samorządowe procesy decyzyjne. Przeprowadziliśmy obszerne badania społeczne, których efektem jest, dostępne na naszych stronach internetowych opracowanie pt. „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych”, prezentujące wnioski płynące z tych badań. Równolegle, we współpracy z zespołem eksperckim, pracowaliśmy nad rekomendacjami w zakresie wzmacniania udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych. Przekazujemy Państwu wyniki tej pracy. To materiał niezwykle dla nas ważny, zawierający opracowane w formie postulatów rekomendacje dotyczące kierunków kształtowania współpracy samorządu z mieszkankami i mieszkańcami. Chcielibyśmy, aby ten materiał przyczynił się do urzeczywistnienia wizji demokratycznej Polski opartej na autentycznej samorządności terytorialnej! Pamiętamy przy tym słowa naszego Patrona, Jerzego Regulskiego, iż „najłatwiej jest zmienić prawo, trudniej przekształcić instytucje, a najtrudniej zmienić mentalność ludzką i nawyki”. Bez systematycznie podejmowanych działań zmiana świadomości społecznej nie będzie możliwa.

dr Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego

Postulaty sformułowane w publikacji:

  • Budujmy nawyki i przestrzeń do partycypacji
  • Wspierajmy samoorganizację i zrzeszanie się mieszkańców i mieszkanek
  • Doskonalmy samorząd w dialogu z mieszkańcami i mieszkankami
  • Postawmy na organizacje pozarządowe jako formę partycypacji mieszkańców i mieszkanek
  • Zbudujmy prawdziwie partnerski system współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
  • Dbajmy o mechanizm oddolnej kontroli na poziomie lokalnym
  • Zarządzajmy finansami partycypacyjnie i transparentnie
  • Stwórzmy z udziałem sektora obywatelskiego system usług społecznych dostępnych dla mieszkańców i mieszkanek
  • Zarządzajmy przestrzenią partycypacyjnie i transparentnie

Postulaty przygotowane przez zespół ekspertów i ekspertek w składzie: Piotr Choroś, Ewa Chromniak, Michał Ciesielski, Karolina Cyran-Juraszek, Piotr Drygała, Magdalena Dudkiewicz, Piotr Frączak, Marta Jaskulska, Wojciech Kłosowski, Anna Petroff-Skiba Redakcja merytoryczna Agata Bulicz, Anna Hejda

Rekomendacje powstawały w ramach projektu "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.

Więcej informacji o projekcie