W 2023 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego była organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Kongres rozpoczął cykl wydarzeń w trakcie których podejmujemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

Kongres odbył się 17 - 18 marca 2023 r. w Hotelu Stok**** w Wiśle.

Kongres to niepowtarzalna atmosfera, wiele godzin merytorycznych rozważań, spotkanie w gronie praktyków i znakomitych gości.

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących Rad była wynikiem pracy działających przy Fundacji Forów Samorządowych dedykowanych Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów. 

Podczas Kongresu uczestnicy zapoznali się z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostały kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Oprócz wykładów, prelekcji w programie zarezerwowany był czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Kontakty niezwykle istotne zwłaszcza w obliczu wyzwań jakie niosą zmiany dotyczące działania i funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, że spotkanie będzie okazją do powstawania kolejnych forów w pozostałych województwach. Chcemy, aby tegoroczne wydarzenie wpisało się na coroczną listę spotkań Przewodniczących Gmin, Miast i Powiatów całej Polski.

Patronat nad wydarzeniem objęły działające przy FRDL: Krajowa Rada Forów Skarbników i Sekretarzy.

Kolejna edycja Kongresu odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2024 r. w Jachrance pod Warszawą.

Program wydarzenia

Więcej informacji:
Marlena Moliszewska-Gumulak
Dyrektor ds. rozwoju
tel . kom 660 701 013
marlena.gumulak@frdl.org.pl

Partnerzy:Patronaty medialne: