Dziś (17 marca) w Wiśle rozpoczął się Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Po raz pierwszy udało się nam spotkać w takim gronie. Wraz z samorządowcami i ekspertami dyskutujemy o tym, jak skutecznie działać, by jednostki samorządu terytorialnego były lepiej zarządzane, a przede wszystkim lepiej odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców.

W pierwszej części dr Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, opowiedział samorządowcom o tym, jak skutecznie współpracować z RIO. Perspektywę praktyka przybliżyła Anna Kubica, Zastępca Wójta gminy Świerklaniec. O tym, jak dobrze przygotować raport o stanie gminy, także z wykorzystaniem głosu mieszkańców opowiedział dr Rafał Budzisz z Uniwersytetu Łódzkiego.

Prezes FRDL dr Cezary Trutkowski zaprosił do udziału w programie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELOGE), do przyznawania którego FRDL otrzymała akredytację od Rady Europy. Nie zabrakło także gorących dyskusji. Kongres potrwa do soboty.

Pełna relacja z Kongresu już wkrótce na stronie FRDL.

Szczegóły programu