Solidarność oraz mobilizacja Polaków w pomoc Ukraińcom jest niespotykana. Bardzo cieszy nas zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i mieszkańców w organizację i niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zdajemy sobie sprawę, że ilość pytań i problemów dotycząca udzielania pomocy obywatelom Ukrainy jest wciąż bardzo długa, dlatego serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do wszystkich samorządowców, prowadzących działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W trakcie spotkania zostanie przybliżona podstawowa, niezbędna wiedza w zakresie przepisów dotyczących legalizacji pobytu osób z Ukrainy w naszym kraju, w celu dostosowania możliwych form pomocy udzielanej w zależności od formy prawnej pobytu tych osób w Polsce. Omówione zostaną również przepisy dostosowujące porządek prawny do bieżącej sytuacji.

Szkolenie realizowane będzie w dwóch terminach:

17.03.2022  

oraz

30.03.2022   

Serdecznie zapraszamy !